Notice: Undefined variable: _lang in /var/www/jars.pl/application/model/Engine.class.php on line 336
Badania sensoryczne | Jars S.A.
×

Oferta

Badania sensoryczne

Pracownia Badań Sensorycznych JARS Sp. z o.o. spełnia wymagania normy PN-ISO 8589:2010, co gwarantuje standaryzowane warunki analiz, minimalizujących wpływ otoczenia na przeprowadzane badania. Wyposażona jest w niezależne stanowiska do wykonywania ocen produktów spożywczych, wody, kosmetyków i chemii gospodarczej, a także opakowań. Analizy sensoryczne wykonywane są przez odpowiednio wyszkolony i posiadający wieloletnie doświadczenie zespół oceniający, o sprawdzonej wrażliwości zmysłów. Pracownia Badań Sensorycznych JARS Sp. z o.o. posiada największy w kraju zakres akredytacji.

OCENA ŻYWNOŚCI

Badań sensorycznych żywności dokonujemy stosując poniższe metody:

      - prosty test opisowy
      - metodę punktową
      - metodę skalowania w skali 1-6
      - metodę parzystą
      - metodę trójkątową
      - ilościową analizę opisową
      - testy profilowania

Badania te pozwalają na uzyskanie powtarzalnych i obiektywnych informacji o produkcie, jego charakterystycznych cechach.

Analiza sensoryczna ma praktyczne zastosowanie w:

      - weryfikacji produktu z wymaganiami norm lub specyfikacji Klienta
      - sprawdzeniu wpływu zmian surowców czy procesu technologicznego na jakość żywności
      - ocenie stabilności partii
      - dokonaniu wyboru dostawcy, na podstawie jakości sensorycznej proponowanych przez niego
        surowców
      - opracowywaniu nowych produktów, wyborze najlepszej wersji produktu spośród kilku prototypów

OCENA WODY DO SPOŻYCIA

Badania sensoryczne pozwalają na ocenę akceptowalności sensorycznej wody pitnej oraz potencjalnego zagrożenia jej jakości zdrowotnej czy technologicznej. Smak i zapach wyczuwany w wodzie może wynikać z obecności związków organicznych i nieorganicznych pochodzenia naturalnego np. związki humusowe, składniki mineralne, jak i antropogenicznego np. związki fenolowe, ropopochodne itp.

Badania sensoryczne wody obejmują ilościową ocenę smaku i zapachu metodą parzystą pełną o wyborze niewymuszonym wobec wody odniesienia nie posiadającej żadnego smaku i zapachu.

W przypadku oceny wyników na zgodność z rozporządzeniem dotyczącym wody przeznaczonej do spożycia podajemy również ocenę jakościową:

      - akceptowalny lub nieakceptowalny

OCENA PRODUKTÓW NON-FOOD

Badania sensoryczne produktów non food najczęściej wykonujemy prostym testem opisowym. Dodatkowo dla kosmetyków i chemii gospodarczej oferujemy badania metodą parzystą i trójkątową.

Najczęściej wykonywane testy:

      - laboratoryjne badania sensoryczne mające na celu określenie charakterystyki sensorycznej
        produktu
      - badania porównawcze względem wzorca lub kilku produktów względem siebie – mające na celu 
        określenie różnic pomiędzy produktami
      - badania z wykorzystaniem skali hedonicznej np. lubię – nie lubię, kupię – nie kupię. Pozwalają
        na określenie stopnia akceptacji produktu przez respondenta

OCENA OPAKOWAŃ

Zgodnie z obowiązującymi przepisami materiały i wyroby opakowaniowe przeznaczone do kontaktu z żywnością nie powinny zawierać substancji niebezpiecznych mogących się przedostać w nadmiernej ilości do żywności oraz nie powinny powodować zmian organoleptycznych żywności w trakcie jej przechowywania.

W związku z powyższym oferujemy oceny przekazywania obcego smaku i zapachu z opakowania na żywność. Badania te wykonujemy metodą trójkątową lub prostym testem opisowym.

Na próbkach opakowań dokonujemy również ocen wyglądu i trwałości nadruku.

BADANIA KONSUMENCKIE:

Włączenie sensorycznych badań konsumenckich, zarówno na etapie wdrażania czy modyfikacji produktu jak i oceny pozycji produktów aktualnie będących na rynku, dostarcza niezbędnych informacji o produkcie i jego postrzeganiu przez konsumenta.

Cele badań konsumenckich:

      - porównanie produktów celem ustalenia pozycji w odniesieniu do konkurencji
      - wybór najlepszej wersji produktu
      - ocena akceptacji / pożądalności produktu
      - ustalenie cech wpływających na ocenę ogólną produktu czyli jego postrzeganie przez
        konsumentów
      - ustalenie grupy konsumentów preferujących określone produkty

Badania konsumenckie przeprowadzane są z wykorzystaniem starannie wybranych grup konsumentów, spełniających określone kryteria, zależnie od celu przeprowadzonego badania, np. co do upodobań, grupy wiekowej.

Stosowane metody:

      - testy preferencji
      - testy akceptacji
      - testy pożądalności

Certyfikaty i zatwierdzenia

 • 3 Topole
 • Agros Nova
 • Amber Spark
 • Animex
 • Anita
 • Bakalland
 • Biedronka
 • Bonduelle
 • Carrefour
 • Cedrob
 • Clinikka
 • Coca-Cola
 • Dalkia
 • Davit
 • Delecta
 • Delicpol
 • Develey
 • Dino Polska
 • Dr Gerard
 • Dr Oetker
 • E’Leclerc
 • EkoNorm Sp. z o.o.
 • ENEA Wytwarzanie S.A.
 • Eurocash
 • Fanex
 • Fresenius Nephrocare Polska
 • FSB Piekarnie
 • Grana
 • Grycan
 • Herbapol
 • Hochland
 • Hotel Westin
 • Hotele Hilton
 • Hotele Radisson
 • Kooperol
 • Kruger
 • Libra
 • Makton
 • Mieszko
 • Mispol
 • Mościbrody
 • MPWiK Warszawa
 • Nordfish
 • Oerlemans
 • Oskroba
 • Otmuchów
 • Pepsi Cola
 • Profi
 • Real
 • Roldrob
 • Rolnik
 • SEKO
 • SGGW
 • Śnieżka
 • Sodexo
 • Suempol
 • Teekanne
 • Telepizza
 • Tesco
 • Virtu
 • Żabka
 • Zagłoba
 • Zielona Budka